Generalplaner

 

generalplan H 6wjow 7sk1b oprfx

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med en generalplan är att i allmänna drag styra samhällsstrukturen och markanvändningen i kommunen eller en del av den samt att samordna funktionerna. En generalplan kan också utarbetas för att styra markanvändningen och byggandet på ett visst område. 

Stadsfullmäktige godkänner generalplan.

Generalplanesammanställningen finns att ses på Kristinestads karttjänst.