Arrenden

Allmänt

Staden utarrenderar tomter och områden för olika ändamål. Det största antalet legoförhållanden utgörs av byggnadsplatser för fritidsbebyggelse. Andra arrenden är för bostäder samt för industri- och lagerändamål.
Dessutom utarrenderas jordbruksmark.

Lediga arrendeområden

För tillfället finns 3 lediga båtplatser att arrendera i Alesundet, Kristinestad.

För mera information kontakta nedanstående kontaktperson.

(uppdaterat 11.2.2019)

Överlåtelse av legorätten

Legotagaren har enligt de flesta legoavtalen rätt att överlåta legorätten på tredje man utan att höra legogivaren.

Mottagaren är dock skyldig att underrätta legogivaren om överlåtelsen inom 3 månader från överlåtelsen.

Till anmälan skall fogas legoavtal samt avskrift av överlåtelsehandlingar.

Mottagaren är skyldig att låta inskriva sin legorätt enligt stadgarna i jordbalken (540/95)

 

Kontaktperson

Emilia Grannas, mätningstekniker
Tfn 06-2216252, 040-3547772
e-mail: förnamn.efternamn@krs.fi
Adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 KRISTINESTAD