Personal

Madeleine Heir, rektor och klasslärare åk 3 madeleine.heir@krs.fi
Erika Koski, klasslärare åk 1b erika.koski@krs.fi
Åsa Ekman, klasslärare åk 6 asa.ekman@krs.fi
Marianne Grannas, klasslärare åk 4 marianne.grannas@krs.fi
Nina Qvisén, klasslärare åk 1a nina.qvisen@krs.fi
Beatrice Krook, klasslärare åk 2 beatrice.krook@krs.fi
Victoria Rajasalo, klasslärare åk 5 victoria.rajasalo@krs.fi
Julia Heinonen, smågruppsundervisning julia.heinonen@krs.fi
Martina Rosin, speciallärare martina.rosin@krs.fi
Roger Bergqvist, timlärare roger.bergqvist@krs.fi
Emma Backman, skolgångshandledare
Melissa Häggblom, skolgångshandledare
Margaretha Karlå, skolgångshandledare 
Pirjo Korsbäck, skolgångshandledare
Anna-Lena Ronkanen, skolgångshandledare
Eva Söderman, skolgångshandledare
 
Lina Ellfolk, skolhälsovårdare
Sara Hoxell, skolkurator
 
Jesse Suominen, fastighetsskötare
Dasha Obmok, lokalvårdare