Personal

Åsa Sandgärds, rektor och klasslärare åk 3
Åsa Ekman, klasslärare åk 6a
Marianne Grannas, klasslärare åk 4
Erika Koski, klasslärare åk 6b
Beatrice Krook, klasslärare åk 2
Anna Neuman, klasslärare åk 4
Nina Qvisén, klasslärare åk 1
Martina Rosin, speciallärare
Simone Öhman, praktik med speciallärare
Roger Bergqvist, timlärare
Peter Östman, timlärare
Emma Backman, skolgångshandledare
Amanda Björkblom, skolgångshandledare
Laura Harju, skolgångshandledare
Melissa Häggblom, skolgångshandledare
Natalia Ralinskaya, skolgångshandledare
Anna-Lena Ronkanen, skolgångshandledare
Eva Söderman, skolgångshandledare
Gunilla Vikfors, skolgångshandledare
Jesse Suominen, fastighetsskötare
Therese Ekholm, skolhälsovårdare
Maria Höglund, skolkurator
Nanna Rosengård, skolcoach