Morgon- och Eftermiddagsverksamhet

Ni kommer väl ihåg att anhålla om morgon- och eftermiddagsvård till hösten?

  • Barn i förskolan, samt årskurs 1-2 i grundskolan har möjlighet att delta.
  • Föräldrar till förskolebarn söker via Småbarnspedagogikens webbportal (www.kristinestad.fi och klickar sedan på småbarnspedagogik -> webbportal)
  • Föräldrar till barn i årskurs 1-2 fyller i ansökan via wilma, senast 30.4.2021
  • Info om avgifter (239,61 kb, pdf)


Morgon- och eftermiddagsverksamhet 2021-22:
Kristinestad och Tjöck

Förskola samt morgon- och eftermiddagsvård ordnas i anslutning till nya Kristinestads daghem.
Lappfjärd
Förskola samt morgon- och eftermiddagsvård ordnas i förskolans utrymmen vid Lappfjärds skola, likaså för barn i åk 1-2. Morgon- och eftermiddagsvården samarbetar med Lappfjärds daghem.
Härkmeri
Förskola samt morgon- och eftermiddagsvård ordnas i anslutning till Härkmeri daghem.

Morgon- och eftermiddagsverksamhetens värdegrund bygger på följande faktorer:

  • att erbjuda barnen ledd fritidsverksamhet
  • att stödja barnens uppväxt och utveckling
  • att stödja barnens skolgång och lärande
  • att ingripa tidigt och att ge social bekräftelse

bilder2


 I Kristinestad förverkligas morgon- och eftermiddagsverksamheten enligt lagen om morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever. Koordinerings ansvaret ligger hos utbildningscentralen i Kristinestad. 
Kristinestad har som målsättning att ordna eftisplats för första och andraklassister samt barn med specialbehov som behöver eftisplats under eftermiddagar.

Verksamhetens målsättning är att stöda barnets växande och utveckling samt er bjuda en trygg miljö före och efter skoldagen. Det erbjuds möjlighet att deltaga i ledd verksamhet men också till vila och lugn och ro. Utevistelse, lek och skapande verksamhet betonas i verksamheten.

Varje barn skall känna sig accepterad och uppskattad som han eller hon är. Barnet ses som en viktig individ som enligt sin ålder och utvecklingsskede bär ansvar för sig själv och sina handlingar. Barnet lär sig hantera eventuella konfliktsituationer positivt och konstruktivt sätt.

Här hittar ni vår verksmahetsplan: pdf (195,88kb)

Pappersblankett, ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet för förskolebarn (122.88 kb, pdf)

Pappersblankett, ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet för årskurs 1-2 (215,41kb, pdf)