Mätaravläsning/Mittarilukema

Fosta sidan bild 12

 

 

 

 

 

 Skarmbild 2023 11 13

 

 VATTENMÄTAR AVLÄSNINGEN

Vattenmätarställningen meddelas via Konsument-WEB sidan.

För anmälan behöver du förbrukningsnummer och mätarnummer, dom hittas på räkningen eller avläsningskortet.
Vattenmätaren avläses en gång i året. Därtill kan man göra en avläsning, om räkningens
uppskattade mätarställning avviker markant från vattenmätarens ställning.

 

 

VESIMITTARIN LUKEMINEN
Vesimittarin lukema ilmoitetaan Kulutus Web ohjelmalla.

Ilmoittamista varten tarvitset kulutuspaikan numeron ja mittarin numeron, ne löytyvät laskusta ja lukemailmoituskortista.
Vesimittarilukema tulee ilmoittaa kerran vuodessa. Lisäksi vesimittarin lukema kannattaa ilmoittaa,
jos saamassanne vesilaskussa arvioitu lukema poikkeaa olennaisesti vesimittarin lukemasta.