KRS-Vatten

Fosta sidan bild 14

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

 

Vattenförsörjningschef    Ari Hakala             tfn 0400 662 892

Vattenverksskötare         Peter Söderlund   tfn 0400 560 165

Reningsverket                Kim Andtfolk         tfn 0400 667 806

Sekreterare                     Birgitta Nylund     tfn 06 221 6229

e-mail: förnamn.efternamn@krs.fi

 

 

 

Ansvarar för

Vattenverket och vattenledningarna i Stamstaden, Ömossa, Sideby och Backby. Avloppsverket och avloppsledningarna i Stamstaden, Lappfjärd och Dagsmark.

 

Felanmälningar dejureringstelefon: +358406743550