KRS-Vatten

Fosta sidan bild 14

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Vattenförsörjningschef, Ari Hakala, tfn 0400 662 892

Vattenverket, Kaj Ådjers, tfn 0400 560 165

Reningsverket, Kim Andtfolk, tfn 0400 667 806

Sekreterare, Milena Mannfolk, tfn. 050 52 59 647

e-mail: fornamn.efternamn@krs.fi

 

Ansvarar för vattenverket och vattenledningarna i Stamstaden, Ömossa, Sideby och Back. Avloppsverket och avloppsledningarna i Stamstaden, Lappfjärd och Dagsmark.

Felanmälningar dejoureringstelefon: +358 40 674 3550

Sommarstugeägare har möjlighet att lösa ut en nyckel för användning av vattenpost, om det finns behov av att hämta dricksvatten till stugan. Anslutningsavgiften är 83,41€ (engångssumma) och årsavgiften är 15,75€. Det finns 2 st vattenposter i stamstaden och 3 st i Sideby.