KRS-Vatten

Fosta sidan bild 14

 

Kontaktpersoner

Vattenförsörjningschef    Ari Hakala             tfn 0400 662 892

Vattenverksskötare         Peter Söderlund   tfn 0400 560 165

Reningsverket                Kim Andtfolk         tfn 0400 667 806

Sekreterare                     Birgitta Nylund     tfn 06 221 6229

e-mail: förnamn.efternamn@krs.fi

 

Ansvarar för

Vattenverket och vattenledningarna i Stamstaden, Ömossa, Sideby och Backby. Avloppsverket och avloppsledningarna i Stamstaden, Lappfjärd och Dagsmark.

Felanmälningar dejureringstelefon: +358406743550

 

Sommarstugeägare har möjlighet att lösa ut en nyckel för användning av vattenpost, om det finns behov av att hämta dricksvatten till stugan. Anslutningsavgiften är 83,41€ (engångssumma) och årsavgiften är 15,75€. Det finns 2 st vattenposter i stamstaden och 3 st i Sideby.