Social- och hälsovård

Från och med 1.1.2023 svarar Österbottens välfärdsområde för social-, hälso- och sjukvården samt räddningstjänsterna i hela landskapet Österbotten. De tjänster som du behöver ordnas av det självstyrande Österbottens välfärdsområde (som under år 2022 var en samkommun).

Bottenhavets Hälsa, samföretaget som staden Kristinestad grundade tillsammans med Pihlajalinna, fortsätter sin verksamhet och ägs fr.o.m. 1.1.2023 av Österbottens välfärdsområde och av Pihlajalinna.

Uppgifter om social- och hälsovårdstjänster publiceras/uppdateras inte längre på stadens webbplats, vänligen se information via länkarna nedan.

Bottenhavets Hälsa

Samföretaget Bottenhavets Hälsa ansvarar för

 Bottenhavets Hälsa

 

Österbottens välfärdsområde

Österbottens välfärdsområde svarar för Kristinestads social- och hälsovårdstjänster. Du betjänas av bekant personal på samma betjäningspunkter som tidigare - största förändringen är det nya namnet och de nya servicenumren.

Om det är fråga om ett nödläge, ring alltid nödnumret 112. Ring Jourhjälpen 116 117 innan du söker dig till jouren.

Österbottens välfärdsområde

  

Boka tid till laboratoriet

Fimlab

 

Veterinär

Djur i Kristinestad med omnejd sköts av Västkustens miljöenhet. Inom Västkustens miljöenhets samarbetsområde finns 5 st. veterinärmottagningar. Bekanta dig med verksamheten på Korsholms kommuns webbplats eller via veterinärernas Facebooksida.

 

 


Nyckelord: hälsocentral, hälsovårdscentral, HVC, laboratoriet, laboratorium, blodprov, rådgivningen, rådgivning, vaccinering, vaccineringar, vaccin, vaccination, vaccinationer, sjukhusbacken, tandläkare, tandvård, tandvården, värkmottagning, tandläkarmottagning, kristinahemmet, åldersro, röntgen, hemvård, hemvården, vårdbedömning, vårdmaterial, vård, omsorg, läkarmottagning, socialarbetare, jouren, jour, akuten, diabetes, diabetesskötare, familjecenter, familjecentret, bottenhavets hälsa, pihlajalinna, välfärdsområde, välfärdsområdet, kurator, läkare, socialen, corona, coronavaccinering, coronavaccin, coronatest, coronatestning, covid, infektionssköterska, infektionssköterskan, infektionsskötare