Lediga egnahemstomter

 

Staden har för tillfället ett trettiotal egnahemstomter till salu.

Därtill finns några radhustomter.  
Kontaktpersoner i ärenden som gäller köp/reservering av egnahemstomter:
Tekniska nämnden (Lauri Koskinen) 
tfn 040 356 6450
e-post lauri.koskinen@krs.fi
besöksadress: Mätningsavdelningen, Lappfjärdsvägen 10 

 

Lediga egnahemstomter:

Ni kan klicka direkt på tomtens adress, så kommer ni direkt till kartan.

Kristinestad stamstad:

Svängen 4

Tomtnr: 4 i kv 643 
Areal: 1 596 m2 
Pris: 3 192 euro 
Byggrätt: e=0,25

Svängen 7

Tomtnr: 13 i kv 644 
Areal: 2 772 m2 
Pris: 5 544 euro 
Byggrätt: e=0,25

 

Rågatan 4

Tomtnr: 9 i kv 644
Areal: 1 786 m2 
Pris: 3 572 euro 
Byggrätt: e=0,25

 

Laxgränd 6

Tomtnr: 3 i kv 1001
Areal: 1 350 m2
Pris: 22 980
Byggrätt: e=0,25

Laxgränd 8

Tomtnr: 1 i kv 1002
Areal: 1 517 m2
Pris: 27 600 euro
Byggrätt: e=0,25

Laxgränd 10

Tomtnr: 1 i kv 1003
Areal: 1 785 m2
Pris: 32 690 euro
Byggrätt: e=0,25

Laxgränd 7

Tomtnr: 5 i kv 1004
Areal: 1 565 m2 
Pris: 26 670 euro 
Byggrätt: e=0,25

Laxgränd 9

Tomtnr: 6 i kv 1004
Areal: 1 565 m2 
Pris: 24 090 euro
Byggrätt: e=0,25

Sikstigen 6

Tomtnr: 7 i kv 1004
Areal: 1 453 m2 
Pris: 21 190 euro 
Byggrätt: e=0,25

Antilavägen 3

Tomtnr: 1 i kv 1006
Areal: 2 553 m2 
Pris: 15 900 euro 
Byggrätt: 300v-m2

Antilavägen 1

Tomtnr: 2 i kv 1006
Areal: 2 322 m2 
Pris: 15 200 euro
Byggrätt: 300v-m2

 

Gäddstigen 4

Tomtnr: 1 i kv 1013
Areal: 1 035 m2 
Pris: 26 700 euro
Byggrätt: 300v-m2

Gäddstigen 2

Tomtnr: 2 i kv 1013
Areal: 1 197 m2 
Pris: 24 510 euro
Byggrätt: 300v-m2

Harrstigen 2

Tomtnr: 1 i kv 1023
Areal: 2 094 m2 
Pris: 19 900 euro
Byggrätt: 300v-m2

Lakstigen 1

Tomtnr: 2 i kv 1023
Areal: 2 164 m2 
Pris: 19 900 euro
Byggrätt: 300v-m2

Lakstigen 4

Tomtnr: 1 i kv 1024
Areal: 1 658 m2 
Pris: 21 275 euro
Byggrätt: 300v-m2

Lakstigen 2

Tomtnr: 2 i kv 1024
Areal: 1 852 m2 
Pris: 23 320 euro
Byggrätt: 300v-m2

 

 

 

 

 

 

Lappfjärd:

Grangränd 6

Tomtnr: 3 i kv 2314 
Areal: 1 455 m2 
Pris: 1 455 euro 
Byggrätt: e=0,25

Grangränd 4

Tomtnr: 4 i kv 2314 
Areal: 1 263 m2 
Pris: 1 263 euro 
Byggrätt: e=0,25

Grangränd 9

Tomtnr: 1 i kv 2315
Areal: 1 518 m2 
Pris: 1 518 euro 
Byggrätt: e=0,25

Grangränd 7

Tomtnr: 2 i kv 2315
Areal: 1 324 m2 
Pris: 1 324 euro 
Byggrätt: e=0,25

Grangränd 5

Tomtnr: 3 i kv 2315
Areal: 1 428 m2 
Pris: 1428 euro 
Byggrätt: e=0,25

Grangränd 3

Tomtnr: 4 i kv 2315
Areal: 1 392 m2 
Pris: 1 392 euro 
Byggrätt: e=0,25

Tallgränd 3

Tomtnr: 3 i kv 2317
Areal: 1 489 m2 
Pris: 1 489 euro 
Byggrätt: e=0,25

 

 

 

De övriga kommundelarna

 

Enstaka skiften / områden

Pris: 0,20 euro/m2

 

 

 

Länk till karta www.kristiinankaupunki.karttatiimi.fi 

Broschyr - Din framtid i Kristinestad, (pdf, 2 MB)

Broschyr - Bygg ditt hem i Kristinestad

Regler för reservering av egnahemstomt

 • Nya kvarter
  Egnahemstomter fördelas på ansökan i nya kvarter som öppnas.
  I ansökan, som inlämnas senast ett angivet datum, skall anges ett eller högst tre alternativ.
  Egnahemstomterna lottas i tur och ordning mellan ansökningar till respektive tomt. Lottning förrättas av stadssekreteraren tillsammans med två andra tjänste­in­ne­havare. Protokoll, som undertecknas av de närvarande, förs över tillfället.
  I de fall att det är färre ansökningar än antalet tomter som skall delas ut eller kvarteret tidigare har öppnats, kan egna­hems­tom­terna delas ut allt efter ansökningarna inkommer.
  Samma sökande tilldelas bara en tomt.

 • S.k. öppnade kvarter eller kvarter ur vilka tomter redan sålts
  Tomt reserveras allt efter ansökningarna inkommer.

 • Beslut
  • Reserveringen fastställs genom ett beslut av tekniska direktören.
 • Avgift
  • För reservering uppbärs en reserveringsavgift om 250 euro, som tillfaller staden om tomtreserveringen inte fullföljs. Reserveringsavgiften ska betalas på angiven förfallodag.
 • Reserveringstider
  • reserveringsansökan gjord 1.1-30.6 reserveringen utgår 30.9.
  • reserveringsansökan gjord 1.7-31.12 reserveringen utgår 31.3.