Skolskjuts

Målet är att ordna skolskjutsarna i Kristinestad på ett fungerande, tryggt och kostnadseffektivt sätt. Principerna för skolskjuts ska fungera som stöd för de tjänsteinnehavare och den nämnd som beslutar om skolskjutsarna. Principerna ger också information åt trafikanterna som sköter skolskjutsarna samt elevernas vårdnadshavare.

Våra principer hittar ni här: Principer för skolskjuts pdf (157,61 kb)

 Uppgifter gällande skolvägens beräknade trafiksäkerhet hittar ni här: Trafiksäkerhet