Integration genom kultur

Utvecklingsprojektet Integration genom kultur är nu avslutat. Integrationsprojektets syfte var att bidra till social samvaro genom kultur mellan nyfinländare och lokalbefolkning i Sydösterbotten. Kärnan i verksamheten var för människor att träffa varandra, lära sig av varandra och hitta nya grunder för umgänge genom bl.a. musik, konst, mat, hantverk, dans och drama.

Projektet pågick under tiden 1.8.2019-31.10.2021 och finansierades av Kulturfonden och Leader Aktion Österbotten


Vi hoppas att projektet lever vidare genom all dokumentering som har gjorts. Under projektets gång producerades totalt 12 videor samt en sammanfattningsvideo som fungerar som en avslutande video. Dessa videor får och ska fritt användas för framtida verksamhet. Hemsidan www.integrationgenomkultur.fi ska delas friskt till alla tänkbara namn och organisationer.