Integration genom kultur

Utvecklingsprojektet Integration genom kultur är ett integrationsprojekt som ska bidra till social samvaro genom kultur mellan nyfinländare och lokalbefolkning i Sydösterbotten. Kärnan i verksamheten är att människor ska träffa varandra, lära sig av varandra och hitta nya grunder för umgänge genom bl.a. musik, konst, mat, hantverk, dans och drama.

I det gemensamma kulturprojekt möts olika kulturer genom universalspråket musik, för att därifrån skapa broar till övriga kulturella områden som dans, konst, drama, hantverk och mat. Med det kreativa skapandet i fokus delar man med sig av sina kunskaper från sina hemländer. Man jobbar tillsammans för att bidra till en lyckad integration och ökad förståelse för varandras kulturer. Övriga teman som genomsyrar projektverksamheten är mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och återbruk. Projektets idé är att under olika teman, workshoppar och föreläsningar lära känna varandras kulturer. Projektet ska bidra till en lyckad integrering och ett mera öppet samhälle.

Projektet pågår under tiden 1.8.2019-31.10.2021 och finansieras av Kulturfonden och Leader.
Vill du se mera videor så finns vi på Youtube @Lappfjärds folkhögskola