Anpassad motion

Behöver du anpassad motion? Stöd finns att få. Ta kontakt med Anders Wahlberg. 

I simhallen finns det också en privat bastu som kan bokas för personer med rörelsehinder. 

Verksamhetsledare för idrott och simhall Anders Wahlberg
Tfn. 040 524 4418
anders.wahlberg@krs.fi