Carl Michael Bellman och Lilla tullen

 

kuva10

Skalden Carl Michael Bellman (1740–1795) var under några år anställd vid Tullverket. Av hans skildringar av folklivet i Stockholm på 1700-talet märks att Lilla tullen och tullare var en oskiljaktlig del av vardagen.

I Fredmans epistel nr 48, (”Solen glimmar blank och trind”) kommer folk sjövägen till staden med sina varor: 

Si, en Julle skymtar fram,
Marjo åran lyftar,
Med sin löfbrodd, mjölk och lam
Hon åt tullen syftar,
Har i knä en bytta smör,
Kersbärs-korgen frammanför;
Marjo nu sin lofsång gör,
Snyter sig och snyftar.

Pierre Ström sjunger Fredmans epistel nr 48, YouTube
(Strofen om Marjo från 2:14)

Arbetet i en tullport skildrar Bellman med humor i en dikt (ca 1783) till en av sina kvinnliga bekanta, Carolina af Ugglas, slottsfru på Forsmark i norra Uppland. I dikten sitter hon i vagnen och ska passera Norrtull på väg in till Stockholm. Bellman själv spelar tullbevakarens roll och hälsar henne välkommen till huvudstaden. 

Bort vid Norra Tullens planck.
I den gyldne gula porten
Är nu min station på orten,
At spatzera och slå danck.

Der bland hölass ock Madammer,
Som om kycklingar ock ägg
Slåss ock knuffas mot en vägg,
Står jag mellan hjul och slammer.

Stundom hörs en spräcklig gås
I den gröna häcken kackla,
Stundom fåhlen i sin skackla
Gnäggar tätt vid bommens lås.

Stundom Västgjöthen med täcken
Står och ljuger på fri hand,
Men med alt sitt contra-band
Kommer han eij fram ur fläcken.

Grannes tjocka Greta, tänck,
Som från Ulriksdahl och Haga
Jämt mjölk-byttorna plär draga
Ock så hvila på vår bänck.

Hon et steg eij dristar vandra,
För’n i Kronans tull-special,
Båd’ till mått och kanne-tal
Hon aftullat som de Andra.

Men du Kusk, som ropar heij
Ock med friska smällar hotar,
Vet, vid bommen jag dig motar.

Säj, hvem kör du Jonas, - säij?
Hvad du visslar stolt med gommen!
Svara utan öfverdåd! ...
- ”Ifrån Forsmark Hennes Nåd
Kör jag, Tullsnok – öpna bommen!”

- Nå, ödmjuksta Tjänare!!!
Hennes Nåd, välkommen åter!
Ingen vagnsdörr jag uplåter,
Intet dröijsmål ska här ske.

Ingen-ting att visitera;
Hoijta, Jonas - skrik ock smäll!
Nådig Fru lev nögd och säll -
- Bommen opp! - Hon får passera.

Ödmjukast af Tullbesökarn
vid Norrtull.

https://www.youtube.com/watch?v=CUsy_D9dsyU
kuva11Norrtull 1902. Larssons ateljé, Stockholms stadsmuseum.


Läs mer: Jan Berggren: Tullsnok – öppna bommen! Carl Michael Bellman och tullen. Carlssons 2003.