Lediga jobb

Planläggningskoordinator

Till uppgifterna hör att koordinera planläggningen, dvs.bland annat vara den som har
kontakten med planläggningskonsulter och intressenter, ansvara för att höranden sköts
skriftligt samt att publika möten ordnas.Planläggningskoordinatorn ansvarar för uppdatering av planläggningsöversikten och planläggningsprogrammet.

Sök via kuntarekry

kokerska

Kristinestadsstad anställer en kokerska.Vi förutsätter att du har lämplig utbildning samt hygienpass.Till arbetsuppgifterna hör matlagning, servering, förberedande arbeten samt städning av köksutrymmena.

Sök via kuntarekry

Vikariat inom småbarnspedagogik

Vi söker vikarier för lärare, barnskötare och assistenter inom småbarnspedagogiken i Kristinestad för längre och kortare vikariat och inhopp.

Sök via kuntarekry

Vikariat som köksbiträde för olika perioder

Kristinestad
lediganslår
Vikariat som köksbiträde för olika perioder under tiden 16.11.2022-3.6.2023.

Sök via kuntarekry

Museiassistent

Kristinestad - kulturtraditionernas och -miljöernas samt museernas skattkammare söker en MUSEIASSISTENT.

Sök via kuntarekry

Museichef

Kristinestad - kulturtraditionernas och -miljöernas samt museernas skattkammare söker en MUSEICHEF.

Sök via kuntarekry

Individuell handledare

Ansökningstiden har förlängts.Tidigare sökande beaktas.

Sök via kuntarekry