Speciallärare inom småbarnspedagogiken


Logo som bild

Speciallärare inom småbarnsped: Mia Rosengård, tel. 0400-166240, 
mia.rosengard@krs.fi

Språkstödjare: Jennifer Lindqvist, 0504704509, jennifer.lindqvist@krs.fi

Språkstödjare: Heli Kankaanpää,  0403589834, heli.kankaanpaa@krs.fi

 

 

Speciallärare inom småbarnspedagogiken arbetar med barngrupper och enskilt med barn som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling. Detta berör barn som t.ex. har svårigheter med motorik, talutveckling, koncentration, försenad utveckling, läs och skrivinlärning och beteendestörning, samt barn med olika diagnoser.

 

Mia  testar och kartlägger barns problem för att kunna stödja på rätt sätt och gör upp specialpedagogiska program i samarbete med dagvårdspersonal, föräldrar, rådgivning och terapeuter

Både föräldrar och dagvårdspersonal kan ta kontakt och diskutera barns behov av särskilt stöd, sedan gör vi tillsammans vårt bästa för att barnen ska växa, utvecklas och lära sig så bra som möjligt.