Dagsmark daghem

Dagsmark barn utomhusDagsmarkvägen 393 B, 64320 Dagsmark
Tel. 040 4876328
Köket tel 040 7500185

Föreståndare
Sarah Sundblom, 040 1418316

Dagsmark daghem är en tvåspråkig avdelning för hel- och halvdagsbarn i åldern 1-6 där barnen inspireras att vara kreativa, skapa och uttrycka sig på många olika sätt.