Dagsmark daghem

Dagsmarkvägen 393 B
64320 DagsmarkDagsmark barn utomhus
Tel. 040- 487 6328
Föreståndare Sarah Sundblom, tel 040-1418316

Dagsmark daghem är en:

  • tvåspråkig avdelning för hel- och halvdagsbarn i åldern 1-6.
  • avdelning där barnen inspireras att vara kreativa, skapa och uttrycka sig på många olika sätt.

Vår verksamhetsplan 2019-2020:
Dagsmark daghems verksamhetsplan pdf (273,74 kb)