Fiskelov

Fisketillstånden i skick

Fiskevårdsavgiften för år 2024 kostar 47€, för sju dygn 16€ och för ett dygn 6€.

Före man börjar fiska måste man skaffa sig fisketillstånd (också kallat fiskelov och -kort). 18-69 åriga fiskare ska betala fiskevårdsavgift. Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är avgiftsfria allmänna fiskerättigheter, för vilka man inte behöver tillstånd. För allt annat fiske måste 18-69 åringar betala fiskevårdsavgift. 1.1.2024 höjdes den övre åldersgränsen från 65 år till 69 år. De som är födda 1958 och tidigare är befriade från fiskevårdsavgiften.
Läs mera om fiskevårdsavgiften.

Efter att man har betalat fiskevårdsavgiften kan man fiska med ett spö i så gott som hela landet. Fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske på Åland, i fors- och strömområden, i vattendrag för vandringsfisk och inte heller på områden där fiske förbjudits av NTM-centralerna. Du hittar områden där det råder fiskeförbud på adressen Kalastusrajoitus.fi

För övrigt fiske ska man utöver fiskevårdsavgiften ha fisketillstånd av vattenområdets ägare. Detta gäller bl.a. fiske med stående redskap (nät, katsor, ryssjor), kräftfiske och fiske med fler än ett spö.
Mera information finns att läsa på ahven.net.

Fisketillstånd för Kristinestads vattenområde 

Stadens fiskelov kan köpas från stadens webshop. Bankgiro finns på bl.a. turistbyrån (Sjögatan 49), bankkontoren i stamstaden, stadsbiblioteket och KRS Gatus kontor tel. 040 5919 801. Fiskelovet gäller ett kalenderår (1.1-31.12).

KÖP FISKELOV


Ha med ditt fisketillstånd

Håll med dina fisketillstånd och bevis över att du betalat fiskevårdsvgiften då du är ute och fiskar. För att bevisa åldersbaserad fiskerätt ska du ha med dig ett id-kort. 

Lag om fiske 379/2015
Kristinestads Fiskeordning (pdf, 132 kB)
Stadens fiskevattenområden, karta (pdf, 758 kB)

Karta över stadens vattenområden med märkta fredningsområden

Köp Kristinestads fiskelov på webshopen!

Statens fiskevårdsavgift: Mera info här.

Kristinestad: Skriv ut ditt fiskelov här (pdf, 152 kB)

Lappfjärd / Dagsmark: Skriv ut ditt fiskelov här (pdf, 552 kB)

Härkmeri, Sideby, Skaftung, Tjöck: Mera info här.

 

Kristinestad-Storå fiskeriområdes fiskeövervakare

Kristinestad - (Härkmeri)
Daniel Ahlström, tel. +358 40 169 5100

Skaftung - Härkmeri - (Kristinestad)
Stig Blomqvist, tel. +358 40 564 7277

Härkmeri
Andreas Österlund, tel. +358 40 551 4202

Skaftung 
Jan-Erik Liljeqvist, tel. +358 400 763 334

Sideby
Harry Utter, tel. +358 40 837 4660