Antila, Detaljplaneändring för kvarter 1094 - 1098

Detaljplan

Stadsfullmäktige har godkänt detalplaneändringen vid sitt sammanträde 13.6.2022, § 23. Planen har trätt ikraft. Planförslag

Plankarta

Planbeskrivning

 

Planförslag

Planförslaget är offentligt framlagt till påseende under tiden 23.12.2021 - 31.1.2022 på kommunens webbplats.

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Detaljplaneändring för kvarter 1094 -1098, Antila) och lämnas in senast 31.1.2022. Även elektroniska blanketten "Anmärkning mot planförslag" rekommenderar att användas.

Stadsstyrelsens planläggningssektion

Planförslag

Planbeskrivning

Programmet för deltagande och bedömning

Anmärkning mot planförslaget


Planutkast

Utkastet för detaljplaneändring och programmet för deltagande och bedömning är offentligt framlagda till påseende under tiden 8.7. - 13.9.2021 på kommunens webbplats.

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Detaljplaneändring för kvarter 1094 och 1098, Antila) och lämnas in senast 13.9.2021. Även elektroniska blanketten "Åsikt om planutkast" kan användas.

Programmet för deltagande och bedömning

Planutkast

Planbeskrivning