Blanketter

 

Ni kommer väl ihåg att anhålla om morgon- och eftermiddagsvård till hösten?

  • Barn i förskolan, samt årskurs 1-2 i grundskolan har möjlighet att delta.

  • Föräldrar till förskolebarn söker via Småbarnspedagogikens webbportal (www.kristinestad.fi och klickar sedan på småbarnspedagogik -> webbportal)

  • Föräldrar till barn i årskurs 1-2 fyller i ansökan via Wilma

 

Ansökan till eftermiddagsvård, skolelever pdf (62,87 kb)
Ansökan till eftermiddagsvård, förskoleelever pdf (167,83 kb)

Anmälan om skolskjuts pdf (53,66 kb)
Ändringsblankett (Ifall att ni behöver ändra vårdbehov) (34,61 kb, pdf)

 

Wilma o Isak 22 255 50