Blanketter

 

Ni kommer väl ihåg att anhålla om morgon- och eftermiddagsvård till hösten?

  • Barn i förskolan, samt årskurs 1-2 i grundskolan har möjlighet att delta.

  • Föräldrar till förskolebarn söker via Småbarnspedagogikens webbportal (www.kristinestad.fi och klickar sedan på småbarnspedagogik -> webbportal)

  • Föräldrar till barn i årskurs 1-2 fyller i ansökan via Wilma

 

Ansökan till eftermiddagsvård, skolelever pdf (62,87 kb)
Ansökan till eftermiddagsvård, förskoleelever pdf (167,83 kb)
Ändringsblankett (Ifall att ni behöver ändra vårdbehov) (34,61 kb, pdf)

 

Wilma o Isak 22 255 50