Delgeneralplan, Stora Sandjärv, solpark

Planutkast

Utkast till delgeneralplan för Stora Sandjärv solpark är offentligt framlagda till påseende enligt MBL 62 § och MBF 30 § under tiden 20.6.2024 – 12.8.2024 på kommunens webbplats.

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Utkast till delgeneralplan för Stora Sandjärv solpark) och lämnas in senast 12.8.2024.

Även elektroniska blanketten "Åsikt om planeärendet" kan användas.

Infotillfälle om utkast till delgeneralplan för Stora Sandjärv solpark ordnas 30.7.2024 på Uttermossa Uf, Bergtået 35 med start kl. 17:00.

Planutkast (268 kb)

Planbeskrivning (4,4 mb)

Utredningar

Hulevesiselvitys (979 kb)

Ilmastovaikutusten arviointi (456 kb)

Kasvillisuusselvitys (2263 kb)

Liito-oravaselvitys (1827 kb)

Pesimälinnustoselvitys (1420 kb)

Arkeologinen selvitys (3871 kb)

Program för deltagande och bedömning (2793 kb)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Programmet för deltagande och bedömning (PDB) för Delgeneralplan för Stora Sandjärv solpark är offentligt framlagt till påseende under tiden 23.2.2024 -29.3.2024 på kommunens webbplats.

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Delgeneralplan för Stora Sandjärv solpark) och lämnas in senast 29.3.2024. Även elektroniska blanketten "Åsikt om tillräckligheten av PDB" kan användas.

Program för deltagande och bedömning (pdf, 2786 kb)