Delgeneralplan, Stora Sandjärv, solpark

Programmet för deltagande och bedömning (PDB) för Delgeneralplan för Stora Sandjärv solpark är offentligt framlagt till påseende under tiden 23.2.2024 -29.3.2024 på kommunens webbplats (Boende och miljö -> Aktuella planer).

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Delgeneralplan för Stora Sandjärv solpark) och lämnas in senast 29.3.2024. Även elektroniska blanketten "Åsikt om tillräckligheten av PDB" kan användas.

Program för deltagande och bedömning (pdf, 2786 kb)