Musikproduktionslinjen

Linjen bygger på två ungefär lika stora delar där den ena delen är låtskrivning och den andra är produktion/mixning/mastering. Musikproducenterna har ett antal egna mindre produktionsrum med utrustning för produktioner ”in the box” men även tillgång till två studios med möjlighet till större multitracksessioner med akustiska instrument.

Huvudlärare är Kenneth Nordman som bl.a. studerat musikproduktion vid Örebro Universitet. Vi använder främst Mac-datorer med programmet Logic som mjukvara men bekantar oss också med ProTools och andra aktuella program och plugins inom området. Du får goda möjligheter att utveckla och producera din egen musik och lär dig metoder för att få din musik att låta bättre. Varje år får eleverna visa upp sina produktioner i samband med konserter på folkhögskolan, i närregionen, på mässor och i skolor. Vi deltar även i olika musikprojekt och samarbetar med olika musikaktörer och utbildningar i Finland och Sverige. Skolan ordnar workshops med kända artister och gästföreläsare. Vi har även samarbete med ett publishingföretag så att du får chans att visa upp och få feedback på dina produktioner. Oavsett om du vill bli fullfjädrad låtskrivare och producent eller bara bli lite bättre på att göra låtar och hitta ditt eget sound så har vi den perfekta miljön och utbildningen för dig.

 Ett trumset står på en matta. I bakgrunden jobbar två män vid en dator.

Innehåll

På musikproduktionslinjen studerar du låtskrivning, textförfattande, ljudteknik, mixning, mastering, produktion av eget material, remix, produktion av material inom olika musikstilar, organisationskunskap (teosto, gramex, förlagsrättigheter m.m.) och branschkännedom. 

Målet är att den studerande får kunskap om musikproduktion enligt branschens krav och förutsättningar. Möjlighet att få dina produktioner publicerade på musikmarknaden. Studerande kan avlägga examen inom huvudinstrument, musikteori och tonträffning enligt musikinstitutens fordringar (rytmmusik). Linjen passar ungdomar och vuxna som vill utveckla sina kunskaper inom musikproduktion. Förutom musikproduktionslinjens ämnen läser du också allmänna ämnen, tillsammans med övriga linjer, som musikteori, rytm, musikhistoria och musikanalys.

 

Kenneth Nordman.


Kenneth Nordman (ped. magister)  är huvudlärare på musikproduktionslinjen men undervisar även i de övriga linjerna i t.ex. musikteori, bandworkshop och branschkunskap. Han är aktiv musiker, låtskrivare och producent och utbildad lärare inom instrument/ensemble samt musikproduktion vid Örebro universitet.

 

Ansök nu

 

Grundläggande information

Utbildningens namn: Musikproduktionslinjen
Adress där utbildning ordnas: Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd
Utbildningens typ: Folkhögskoleutbildning
Utbildningsspråk: Svenska
Omfattning: 36 veckor per läsår, 25 timmar undervisning per vecka.


Datum

Startdatum: 19 augusti 2024
Slutdatum: 23 maj 2025


Kontaktperson

Kenneth Nordman
Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd
tel. 040 594 6546
kenneth.nordman@krs.fi


Pris

100€/vecka inkl. undervisning kost och logi i dubbelrum eller 125€/vecka i enkelrum. 70€/vecka för undervisning samt lunch för studerande som ordnar boende själva. Gemensamma kostnader för utflykter, konserter, turnéer, internet, skol-CD, m.m. 20€/termin. Veckoslutsavgift för boende på internatet är 20€/vecka.

Övrigt

Du blir också involverad i olika projekt och jobbar i perioder tillsammans med ljudtekniklinjen och musiklinjen. Du kommer också att jobba med ljudteknikerna i skolan inspelningsstudio.

På andra stadiets musikutbildning tillgodoräknas vissa av musiklinjens undervisningsämnen efter godkänt inträdesförhör.

Litteratur: Litteratur kan köpas från skolan.

Material och utrustning: personligt instrument, egen lagringsenhet: extern hårdskiva.

Utbildningsmiljö: 30 internatsplatser. Teknisk utrustning enligt branschens krav och moderna utrymmen. Ny toppmodern inspelningsstudio med två kontrollrum. Konsertlokaler i Österbotten

Studiesocial status: studerande kan söka studiestöd och bostadstillägg

Annullering: Lappfjärds folkhögskola förbehåller sig rätten att vid lågt sökarantal till någon av våra linjer ordna utbildningen som sammanslagna linjer eller att inhibera linjen.