Ljudtekniklinjen

På ljudtekniklinjen får man en bred teoretisk och praktisk grundutbildning. I undervisningen behandlas både musikinspelning och konsertljud. Man behöver inga förkunskaper för att söka till utbildningen, men rutinerade tekniker har också stort utbyte av studier på ljudtekniklinjen.

I utbildningen läggs stor vikt på musiken, stilkännedom och ett analytiskt förhållningssätt till både teknik och musik. Den breda tekniska  och musikaliska utbildningen är sedan till stor nytta i alla former av musikalisk verksamhet.

Lafo Studion

Praktiskt arbete

Inspelningar görs i skolans studio i samarbete med skolans övriga linjer och med externa aktörer. Vi gör även inspelningar med mobil utrustning. Ljudtekniklinjen sköter tekniken vid skolans konserter, men även på andra shower och evenemang i regionen.

Centrala ämnen

  • Apparaturkänndom - Mikrofoner, mixerbord, processorer, inspelningsapparatur, synthesizers m.m.
  • Akustik - "Vad är ljud", studion och konsertlokaler.
  • Inspelning, redigering och mixning.
  • Ellära - anpassad till branschen och ljudteknikerns behov.
  • Musikämnen - musikhistoria, instrument- och stilkännedom samt musikteori.

Du kan avlägga examen i musikteori, tonträffning och instrument (1/3-3/3) enligt musikinstitutens fordringar.

Skolan har en inspelningsstudio i internationell toppklass utrustad med Protools HD3 och ICON D-Control. Studion har 2 kontrollrum, 5.1-lyssning och varierbar akustik. Dessutom har skolan en mindre inspelningsstudio samt flera arbetsstationer.

LAFO 2019 333

Kalle Teir (ped.kand.) är linjeledare och huvudlärare på ljudtekniklinjen, men undervisar även på de övriga linjerna i t.ex. musikteori och branschkunskap. Han spelar och undervisar i många instrument och är själv aktiv i många typer av ensembler och inom många musikstilar. Han driver även Närpes Ljud & Ljus Service Ab och har arbetat med ett stort antal artister och gjort många scentekniska apparaturinstallationer i Österbotten. Kalle har jobbat hos oss sedan 1988.

 

Ansök nu

 

Grundläggande information

Utbildningens namn: Ljudtekniklinjen
Adress där utbildningen ordnas: Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd
Utbildningens typ: Folkhögskoleutbildning
Utbildningsspråk: svenska
Omfattning: 36 veckor per läsår, 25 timmar undervisning per vecka.

Kontaktperson

Kalle Teir
Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd
tel. 0400 263 292
kalle.teir@krs.fi

Datum

Startdatum: 19 augusti 2024
Slutdatum: 23 maj 2025

Pris

100€/vecka inkl. undervisning kost och logi i dubbelrum eller 125€/vecka i enkelrum. 70€/vecka för undervisning samt lunch för studerande som ordnar boende själva. Gemensamma kostnader för utflykter, konserter, turnéer, internet, skol-CD, m.m. 20€/termin. Veckoslutsavgift för boende på internatet är 20€/veckoslut.

Övrigt

Inträdeskrav: grundskola

Studiesocial status: studerande kan söka studiestöd och bostadstillägg.

Mål: en ljudteknisk kurs med brett innehåll, en god grund för att påbörja en yrkeskarriär eller för vidare studier.

Målgrupp: ungdomar och vuxna som vill utveckla sina kunskaper och färdigheter i ljudteknik och musik.

Material och utrustning: anteckningsmaterial.

Utbildningsmiljö: 30 internatsplatser. Teknisk utrustning enligt branschens krav och moderna utrymmen. Ny toppmodern inspelningsstudio med två kontrollrum. Konsertlokaler i Österbotten

Annullering: Lappfjärds folkhögskola förbehåller sig rätten att vid lågt sökarantal till någon av våra linjer ordna utbildningen som sammanslagna linjer eller att inhibera linjen.

Övrigt: på andra stadiets musikutbildning tillgodoräknas vissa av ljudtekniklinjens undervisningsämnen efter godkänt inträdesförhör.