Fritid

 Välkommen till välfärdens serviceområde: bildning, kultur och fritid

Kristinestad erbjuder mångsidiga kultur- och motionsmöjligheter. Ett rikt föreningsliv är en av den finlandssvenska kustregionens rikedomar. Kulturhuset Dux med biograf och teater betjänar alla invånare och besökare. Välkommen till den levande kulturtraditionens skattkammare!

Med sina tjänster skapar och stärker kultur- och fritidsväsendet beredskapen för att upprätthålla och utöka individens och gemenskapens mentala och fysiska kapital och välbefinnande, konstnärliga verksamhet och kulturarv samt bildning.

Biblioteks-, bildnings-, kultur-, idrotts-, musei- och ungdomsväsendets program- och serviceproduktion samt tredje sektorns verksamhet utgör grunden för bildning, kreativitet och välbefinnande.

Serviceområdet för välfärd: kultur, idrott och ungdom. 
Besöksadress: Västra Långgatan 34 B
Postadress PB 13,
64 101 Kristinestad
Telefon (06) 2216 200
Fax (06) 2216 241
E-mail fornamn.efternamn@krs.fi

Välfärdsdirektör Emilia Mattsson Nortamo
emilia.mattsson.nortamo@krs.fi, tfn. 040 667 9597

Rektor för medborgarinstitutet och Lappfjärds folkhögskola Anette Norrgrann
tfn. 040 7766530

Tf. biblioteksdirektör Leena Eränen
tfn (06) 2216 279, 040 675 5020

Kultursekreterare Riitta Raikio-Söderlund
tfn (06) 2216 263, 040-5085 230

Verksamhetsledare för ungdomsarbete Jessica Bårdsnes
tfn  040 508 5240

Idrottsinstruktör och verksamhetsledare för simhallen Anders Wahlberg
tfn 040 5244 418

Bästa kunder inom kultur- och fritidsväsendet, vi betjänar er i frågor med anknytning till vårt verksamhetsområde. Vi tar gärna emot förslag och respons för att utveckla vår verksamhet.