Sektorövergripande arbetsgrupp

Sektorövergripande arbetsgrupp arbetar för att främja välfärd och hälsa i kommunen och för att följa upp och ta fasta på olika förbättringar som kan göras inom området. En viktig uppgift är också att utarbeta en plan för motions- och idrottsarbetet i kommunen.

I gruppen sitter direktören för serviceområdet för välfärd, läkare, fysioterapeut, seniorrådgivare, gymnastiklärare, nämndmedlem samt motionsrådgivare och verksamhetsledare för idrott och simhall.