Statistik

Fosta sidan bild 8

 

 

 

 

 

Vattenverket 2018

Anlsutningar
Pumpad vattenmängd
Vattenledningar 

1.534 st
418 010 m3
150 km

 

Reningsverket 2018

Anslutningar
Renad vattenmängd
Avloppsledningar

1.362 st
313 370 m3
106 km