Inomhusluften i stadens fastigheter

Inomhusluftgruppen tillsattes av stadsdirektören 3.12.2020 (beslut nummer 106). Sammansättningen har justerats 8.2.2024 via stadsdirektörens tjänsteinnehavarbeslut (§ 2/2024).

Medlemmar:

Anton Ragnäs, teknisk direktör, ordförande
Sari Länsivuori-Laine, arbetarskyddsfullmäktig
Jaana Westberg, serviceförman, fastigheter
Stefan Lindell, arbetsledare fastigheter
Agneta Wedenberg, arbetarskyddschef
Ruben Tåg, fastighetschef, sekreterare

Kallas vid behov:
Byggnadens användare och fastighetsskötare; företagshälsovården; miljö-och hälsoinspektören.

 

Inomhusluftgruppens medlemmar, uppgift och behandlingsschema (pdf, 440 kb)

Blankett för anmälan om misstanke om problem med inomhusluften (pdf, 123 kb)