Faktureringsanvisning

Vi önskar att fakturorna i första hand skickas som nätfakturor.

Kristinestads stads FO-nr är 0216509-5

Leverantörer kan skicka nätfakturor / e-fakturor till Kristinestads stad på följande adress:
OVT-adress: 003702165095
Förmedlare: 003703575029 (nätoperatör CGI Suomi Oy)

E-Fakturor till Krs Vatten skickas på följande adress:
OVT-adress: 00370216509502
Förmedlare: 003703575029 (nätoperatör CGI Suomi Oy)

Om nätfaktura ännu inte kan skickas ber vi att fakturorna sänds per e-post till fakturor@krs.fi eller att pappersfakturor riktas till nedanstående adress:

Scanning
PB 13
64101 Kristinestad

Till faktureringen får inte skickas annat material än fakturor samt bilagor till dem. Övrigt material skickas till kontaktpersonen i staden Kristinestad.

Beställarens namn bör anges som referens i alla fakturor.

Vänligen fakturera inom januari månad efter ett årsskifte.

Tilläggsuppgifter ger ekonomisekreterare Stefan Sjöqvist, tel. 040 184 0082 eller stefan.sjoqvist@krs.fi