Faktureringsanvisning

Vi önskar att fakturorna i första hand skickas som nätfakturor.

Kristinestads stads FO-nr är 0216509-5

 

Leverantörer kan skicka nätfakturor till Kristinestads stad på följande adress:
OVT-adress: 003702165095
Förmedlare: 003703575029 (nätoperatör CGI Suomi Oy)

E-Fakturor till Krs Vatten skickas på följande adress:
OVT-adress: 00370216509502
Förmedlare: 003703575029 (nätoperatör CGI Suomi Oy)

 


Om nätfaktura ännu inte kan skickas ber vi att pappersfakturorna riktas till nedanstående adress:

Scanning
PB 13
64101 Kristinestad

 

Till faktureringsadresserna får inte skickas annat material än fakturor samt bilagor till dem. Övrigt material skickas till kontaktpersonen i staden Kristinestad.

Beställarens namn bör anges som referens i alla fakturor.

 Vänligen fakturera inom januari månad efter ett årsskifte.


Tilläggsuppgifter ger ekonomidirektör Rikard Haldin, tel 06 – 221 6213 eller e-post: rikard.haldin(a)krs.fi