Enkät till inflyttare

Välkommen till Kristinestad! Varje nyinflyttad är viktig för oss - vill vi gärna veta varför du valde att bosätta dig här och vad du tycker om staden.