Kontaktuppgifter

Ta kontakt i första hand via e-post. 

Teknisk assistent
Reetta-Maria Sahlgren
e-post: rakennuskannantarkastus@krs.fi
tel. 050 477 4170

Byggnadsinspektör
Hannu Heikkinen
Tel.  040 1822 122