Kontaktuppgifter

Ta kontakt i första hand via e-post. 

Mätningstekniker
Magnus Storsjö
e-post: rakennuskannantarkastus@krs.fi
tel. 050 350 2736

Byggnadsinspektör
Lena Långgård
Tfn. 040 182 2122