Kontaktuppgifter

Ta kontakt i första hand via e-post. 

Mätningstekniker
Magnus Storsjö
e-post: rakennuskannantarkastus@krs.fi
tel. 050 350 2736

Byggnadsinspektör
Hannu Heikkinen
Tel.  040 1822 122