Anmälningsblankett för fastigheter

Fastighets anmälningsblankett (pdf, 343 kt)

Ägarens uppgifter

Ägarekategori

Fastighetsuppgifter

Om man inte har möjlighet att granska byggnaderna så tar staden kontakt med er.

Om det inte finns några byggnader på fastigheten kan du skicka in blanketten längst ner på sidan.

Byggnaden

Värmekälla
Nätanslutning
Byggnadens utrustningsnivå
Lägenhetstyp och yta
Lägenhetstyp och -yta
Har ombyggnad utförs i byggnaden?
Med ombyggnad avses att fastighetens kvalitetsnivå ändras så att den blir betydligt högre än den ursprungliga nivån.

Staden förser myndigheter med de uppgifter som ni lämnar in om fastigheterna, t.ex. skatteverket (Lag om beskattningsförfarande 18§). Om informationen är bristfällig eller inte stämmer överens med befintlig information (uppgifter från skatteverket, stadens register och satellitbilder), besöker vi fastigheten och utför en kartläggning. 

OBS: kontrollera att du ser ett bekräftelsemeddelande på skärmen efter att ha klickat på knappen "skicka". Om du inte ser meddelandet, kontakta tekiska.centralen@krs.fi  
(Meddelandet sänds inte per e-post, det visas på skärmen.)