Fastigheter

Tekniska centralens Fastighetsavdelning ansvarar för underhållet av stadens fastigheter och lokaliteter.

Kristinestads fastighetsbolag Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy äger och sköter om stadens ca 240 hyreslägenheter i stamstaden och byarna.

Kontaktuppgifter

Stefan Lindell, arbetsledare
Tel. 040 148 9005

Anneli Anttila, serviceförman
Tel. 040 559 5528

Helena Forsman, sekreterare
Tel. 040 195 5885

 

fornamn.efternamn@krs.fi