Nätverket för regionstäder

Kristinestad är en av Finlands 57 regionstäder. Nätverket för regionstäder är ett samarbetsnätverk som bildats på frivillig basis. Regionstäder är städer som utgör centrum (regioncentrum) eller centrumpar för sina ekonomiska regioner men som inte är landskapscentrum.

I regionstäderna bor nästan en miljon invånare och i dem finns över 60 000 företag. De är centrum för friktionsfritt liv där det är lätt och enkelt att förena arbete och familj samt ha en mångsidig och högklassig fritid. Kommunförbundet koordinerar och bildar en plattform för nätverket och står till hands med sakkunnigt stöd för verksamheten.

Regionstäder för ett friktionsfritt liv – de viktigaste budskapen

  • mångformig stadspolitik
  • behovet av kompetent personal garanteras med smidig utbildning
  • livskraft och service som trumfkort
  • tillgänglighet skapar utrymme
  • internationell verksamhet accelererar tillväxten
  • klimat och hållbar livsmiljö
     

Seutukapunkiosaajat-broschyren (på finska)

Tilläggsuppgifter på Kommunförbundets webbplats.

seutukaupungit logo