Hem och skola

Hem och Skola vid Kristinestads skola rf

Styrelsen:

My Blomström, ordförande 

Elisabeth Nordström-Hannan, viceordförande (åk 2)

Julia Grankull, sekreterare (åk 3)

Robert Thomasfolk, styrelsemedlem (åk 4)

Jenny Helander, kassör (åk 5)

Thomas Heikkilä, styrelsemedlem (åk 6)

Marianne Grannas, lärarrepresentant

Magnus Hällbacka, verksamhetsgranskare