Hem och skola

Hem och Skola vid Kristinestads skola rf

Styrelsen:
Anna-Lena af Hällström, ordförande
Inga-Lene af Hällström, sekreterare (åk 1)
Magnus Hällbacka, styrelsemedlem (åk2)
Patricia Skogman, vice ordförande (åk 3)
Jenny Ek, styrelsemedlem (åk 4)
Robert Thomasfolk, styrelsemedlem (åk 5)
Ludo Thijssen, kassör (åk 6)
Marianne Grannas, lärarrepresentant