Kontaktuppgifter

Förfrågningar/utrymmesbokningar:

Bildnings- och fritidscentralen
Riitta Raikio-Söderlund, kultursekreterare
tfn +358 40 508 5230, riitta.raikio-soderlund@krs.fi

Ordf. Anja Heinänen,
tfn +358 50 313 3436
e-post: aliisa.heinanen@gmail.com  

Stiftelsen Helge och Tauno Miettunens styrelse:

Anja Heinänen, ordförande
tfn +358 50 313 3436, aliisa.heinanen@gmail.com

Jari Keskinen, viceordförande

Nina Vana, sekreterare
 

Bio Dux:

Sjögatan 21, 64100 Kristinestad
Hemsida: Bio Dux

Sirkka Högnäs, bio entreprenör
tfn 045 345 5321, sirkka@proverb.fi