Torgplatser

I stamstaden finns två försäljningstorg. På Salutorget är det torgförsäljning alla dagar kl. 8.00-18.00, förutom söndagar. Östratorget är reserverat till försäljare, som säljer varor från sina bilar eller släpvagnar.

Bokningar

Boka din plats på Salutorget via webshopen. För att boka plats på Östratorget ta kontakt med Terés Berglund tel. 040 5919801 eller teres.berglund@krs.fi.                       

Marknader

Tre marknader ordnas under året, sommarmarknaden, Mikaelimarknaden och vårmarknaden. Försäljare från hela landet besöker då Kristinestad.

Kontaktperson: Kristinestads Turism, tel. 040 740 2311, visit@krs.fi 

Platsreservering och kartor: 

Tori- ja markkinakaupan keskus Markkinanetti, tel 020 749 8700. Försäljningsplats till vårmarknaden bokas här. Försäljningsplats till sommarmarknaden bokas här.      

Gammaldags torgdag

Gammaldags torgdag ordnas i september. 

Torgplatsbokningar/gammaldags torgdag: Maarit Rosengård/Brahegården tfn. 0400 562 980 eller maarit.rosengard@pp.inet.fi

Program/information: kultursekreterare Riitta Raikio-Söderlund, tfn. 040 508 5230 eller riitta.raikio-soderlund@krs.fi