Torgplatser

I stamstaden finns två försäljningstorg. På Salutorget är det torgförsäljning alla dagar kl. 8.00-18.00, förutom söndagar. Östratorget är reserverat till försäljare, som säljer varor från sina bilar eller släpvagnar.

Bokningar

Boka och betala din plats på Salutorget via webshopen. För att boka plats på Östra torget ta kontakt med Terés Berglund tel. 040 5919801 eller teres.berglund@krs.fi.   
Kontakta KRS Gatu ifall du vill göra ett längre hyresavtal eller ordna ett evenemang på torget.

Torgavgifter 

Salutorget

  • Dagsplats/ruta (3x3m), 6€             
  • Månadsplats/ruta (3x3m), 40€
  • Säsongsplats/ruta (4 månader), 75€
  • Årsplats/ruta (3x3m), 120€  (moms 0%)
  • Elavgift: Dagsavgift, 5€.

Stortorget (östra torget)

  • 3 €/meter 

Priserna innehåller moms 24%.
Försäljningstiderna är måndag - lördag kl.8:00-18:00

Observera!

Hyran för en torgruta inkluderar inte el, utan kostnaden för el tillkommer på priset. KRS Gatu ger instruktioner var el-platsen finns.

Marknader

Tre marknader ordnas under året, sommarmarknaden, Mikaelimarknaden och vårmarknaden. Försäljare från hela landet besöker då Kristinestad.
Kontaktperson: Kristinestads Turism, tel. 040 740 2311, visit@krs.fi 

Marknadernas platsreservering och kartor 

Tori- ja markkinakaupan keskus Markkinanetti, tel 020 749 8700. Försäljningsplats till vårmarknaden bokas här. Försäljningsplats till sommarmarknaden bokas här.      

Gammaldags torgdag

Gammaldags torgdag ordnas i september. 
Torgplatsbokningar/gammaldags torgdag: Maarit Rosengård/Brahegården tel. 0400 562 980 eller maarit.rosengard@pp.inet.fi
Program/information: kultursekreterare Riitta Raikio-Söderlund, tel. 040 508 5230 eller riitta.raikio-soderlund@krs.fi