Äldrerådet


Äldrerådets sammansättning under mandatperioden 2017-2021:

Medlem                                                 (Ersättare)
Carita Björne, ordförande                   (Sven Stenlund)
Eila Etelämäki, vice ordförande         (Pauli Peni)
Alf Knuts                                                (Anja Heinänen)
Pekka Koskinen                                    (Seija Buss)
Karin Rusk                                              (Keijo Hautala)