Stadsmuseum Carlsro

carlsro hotel
carlsro kroketti
carlsro puutarha

Carlsro museum ligger vid stranden av Storträsket ungefär fem kilometer norr om Kristinestad. Villan Carlsro har genomlevt skiftande öden innan den blev museum.

I slutet av 1800-talet levdes ett glatt sommarliv vid Storträskets stränder. Stadens societet uppförde där ståtliga sommarvillor – sommarvillor som kallades Surutoin, Ilolinna, Eolskullen; och namnen speglar den förnöjelse ”herrskaperna” väntade sig och upplevde i dessa sommarhus.

Kommerserådet, skeppsredaren Carl Alfred Carlström byggde sin sommarvilla vid Storträsket år 1896. Villan kallades Carlsro. 1910 förlorade Carlström villan vid en tragisk konkurs och villan med inventarier gick på auktion följande år. Carlsro fungerade som sommarhotell med olika drivande företagare 1922–1945. Men verksamheten var olönsam och villan stod åter oanvänd 1945.

År 1960 beslöt Finlands turistförening att sälja villan på auktion till den mestbjudande. Villan inropades av kristinestadsbon Åke Weckström, som närde en idé om den gamla villans framtid. Den skulle bli museum.

Museiverksamheten på Carlsro inleddes i början av 1960-talet. Åke Weckström var en idog samlare genom hela livet och Carlsro museum byggdes upp av hans samlingar. Weckström skötte rörelsen och fastigheten tillsammans med sin hustru Anni, och museets samlingar utökades så småningom. Då Åke Weckström dog 1989 övergick museets drift och skötsel till en på 1970-talet grundad stiftelse. År 2002 tog Kristinestads museiväsende över museet.