Lokalhistoriskt arkiv

Hembygdssamlingen

Hembygdssamlingen omfattar totalt 18 hyllmeter och innehåller bl.a.:

  • årgångar av de lokala dagstidningarna Kristinestads tidning, Syd-Österbotten och Suupohjan Sanomat
  • Kristinestads, Lappfjärds och Sideby församlingars kommunionböcker på mikrofilm
  • lokala författares och musikers produktion
  • historiker och artiklar med lokal förankring

Svenska Odlingens Vänners vandringsbibliotek

Svenska Odlingens Vänners Vandringsbibliotek No 1 placerades vid starten år 1902 hos folkskollärare J.J. Wadström i Dagsmark by.

Det bärbara skåpet innehåller 56 böcker och ett häfte med förteckning över böckerna samt anteckningar om utlåningen. 

Förfrågningar: Kristinestads stadsbiblioteket, tel. 062216287, 0403525599, bibl@krs.fi


Kristinestads lokalhistoriska arkiv

Kristinestads lokalhistoriska arkivenheter förvaras brandsäkert i Kanslihuset, Ulrika Eleonorag. 4 i Kristinestad.

En förteckning över arkivets innehåll finns här.

Förfrågningar: Anna Karhila, museiamanuens, tel. 040 825 4492, anna.karhila@krs.fi


Sjömanshusets i Kristinestad arkiv

Kristinestads sjöhistoriska föreningens arkiv är i Sjöfartsmagasin, Strandgatan 64.

I Kristinestads sjöhistoriska föreningens arkiv finns bl.a. tullhandlingar, skeppsdagböcker, sjökort, kalendrar, fotografier, ångfartygsmodeller, fattigkassans arkiv (som berör framför allt sjömän) samt ett antal kopieböcker samt vissa räkenskaper för nåra rederier.

Arkiv finns här.

Förfrågningar: Christer Norrvik tel. 040 359 0450, cnorrvik@gmail.com.

Kristinestads tidslinje (1917-2017)

Tidslinje är en kronologiskt ordnad förteckning av evenemang och händelser. Den är en form av historieskrivning som följer tiden.

Kristinestads tidslinje