Stadsstyrelsens planläggningssektion

Planläggningssektionen 2021-2025

Ordinarie

Eva Lillmangs ordf.
Paavo Rantala vice ordf.
Thomas Söderlund
Agneta Teir
Mikael Perjus

Ersättare

Carina Storhannus
Milla Mattila
Peter Grannas
Mats Ingves
Tommi Haapanen

Föredragande: stadsdirektör Mila Segervall.