Stadsstyrelsens planläggningssektion

Planläggningssektionens sammansättning:

Medlem                                (ersättare) 
Petri Pihlajaniemi, ordf.    (Sari-Milla Ingves)
Eva Lillmangs, vice ordf.  (Carina Storhannus)
Anna-Lena af Hällström   (Mats Ingves)
Paavo Rantala                     (Bo-Göran Södergård)
Thomas Söderlund             (Agneta Teir)

Föredragande: stadsdirektör Mila Segervall