Stadsstyrelsens planläggningssektion

Stadsstyrelsen
1. Beslöt att planläggningssektionens mandattid är 2021-2025
2. utsåg till planläggningssektionen
a. fem medlemmar jämte personliga ersättare

Ordinarie

Eva Lillmangs ordf.
Paavo Rantala vice ordf.
Thomas Söderlund
Agneta Teir
Harri Alatalo

Ersättare

Carina Storhannus
Milla Mattila
Peter Grannas
Mats Ingves
Tommi Haapanen


b. utsåg enhålligt Eva Lillmangs till ordförande samt Paavo Rantala til vice
ordförande för planläggningssektionen.

Föredragande: stadsdirektör Mila Segervall.