Förskoleundervisning

Förskolorna för verksamhetsåret 2021-2022 ordnas enligt följande:

  • Förskola för barn från Kristinestad och Tjöck ordnas vid Kristinestads nya daghem. Förmiddags-och eftermiddagsvård ordnas på samma ställe. (Tel. 040 1841416)

  • Förskola för barn från Dagsmark och Lappfjärd ordnas vid Lappfjärds lågstadium. Förmiddags-och eftermiddagsvård ordnas både i Dagsmark och i Lappfjärd. (Tel. 040 3500230)

  • Förskola för barn från Härkmeri, Skaftung och Sideby ordnas i anslutning till Härkmeri daghem. Förmiddags-och eftermiddagsvård ordnas på samma ställe. (Tel. 040 1831995)Förskoleundervisningen i daghemmen är en del av småbarnspedagogiken som startar redan när barnet kommer i dagvård. Förskoleundervisningen i daghemmen är systematisk och långsiktig undervisning och fostran. Målet för undervisningen är att stödja barnets uppväxt och utveckling året innan skolplikten infaller. Målet är också att stödja barnets inlärningsfärdigheter samt erfarenheten av att känna glädje i inlärningen.

Förskoleundervisningen baserar sig på grunderna i läroplanen för förskoleundervisningen som Utbildningsstyrelsen godkänt och som man i Kristinestad har utgått ifrån när en gemensam läroplan uppgjorts för hela kommunen.Den lagstadgade, avgiftsfria förskoleundervisningen (fyra timmar per dag) som anordnas av kommunen erbjuds alla barn under skolåldern året innan barnet blir skolpliktigt. 

Förskolans läroplan pdf (925,10 kb)

Anhållan om frånvaro från förskolan


Ni kommer väl ihåg att anhålla om morgon- och eftermiddagsvård?
Föräldrar till förskolebarn söker via Småbarnspedagogikens webbportal (www.kristinestad.fi och klickar sedan på småbarnspedagogik -> webbportal)

Busstransport
De som har längre avstånd än 3km till förskolan har rätt till busstransport. Anmälan om behov av transport sker via: https://forms.office.com/r/Xk9SmzJb2u
Senast 30.4.2021.

Verksamhetsplaner 2020-2021:

Lappfjärds förskola pdf (269,46kb)

Kristinestads förskola pdf (319,14kb)