Förskoleundervisning

Förskolorna för verksamhetsåret 2020-2021 ordnas enligt följande:

- Förskola för barn från Kristinestad och Tjöck ordnas vid Kristinestads nya daghem. Förmiddags-och eftermiddagsvård ordnas på samma ställe. (Förskola Tel 040 184 1416)

- Förskola för barn från Dagsmark och Lappfjärd ordnas vid Lappfjärds lågstadium. Förmiddags-och eftermiddagsvård ordnas både i Dagsmark och i Lappfjärd. (Förskolan: 040 350 0230)

- Förskola för barn från Härkmeri, Skaftung och Sideby ordnas i anslutning till Härkmeri daghem. Förmiddags-och eftermiddagsvård ordnas på samma ställe. (Tel 040 183 1995)

 

Ni kommer väl ihåg att anhålla om morgon- och eftermiddagsvård?
Föräldrar till förskolebarn söker via Småbarnspedagogikens webbportal (www.kristinestad.fi och klickar sedan på småbarnspedagogik -> webbportal)

 

Förskoleundervisningen i daghemmen är en del av småbarnspedagogiken som startar redan när barnet kommer i dagvård. Förskoleundervisningen i daghemmen är systematisk och långsiktig undervisning och fostran. Målet för undervisningen är att stödja barnets uppväxt och utveckling året innan skolplikten infaller. Målet är också att stödja barnets inlärningsfärdigheter samt erfarenheten av att känna glädje i inlärningen.

Förskoleundervisningen baserar sig på grunderna i läroplanen för förskoleundervisningen som Utbildningsstyrelsen godkänt och som man i Kristinestad har utgått ifrån när en gemensam läroplan uppgjorts för hela kommunen.

Den lagstadgade, avgiftsfria förskoleundervisningen (fyra timmar per dag) som anordnas av kommunen erbjuds alla barn under skolåldern året innan barnet blir skolpliktigt. 

 Förskolans läroplan pdf (925,10 kb)
Anhållan om frånvaro från förskolan

Verksamhetsplaner 2020-2021:
Lappfjärds förskola pdf (269,46kb)
Kristinestads förskola pdf (319,14kb)