Förskoleundervisning

 

 Inskrivning till stadens förskolor för läsåret 2020-2021 sker elektroniskt 10-16.2.2020 
via Småbarnspedagogikens webbportal. Läsåret inleds 12.8.2020

 

Förskolorna för verksamhetsåret 2019-20 ordnas enligt följande:

- Förskola för barn från Kristinestad och Tjöck ordnas i Tjöck skola. Förmiddags-och eftermiddagsvård ordnas på samma ställe. (Förskola Tel 040 184 1416)

- Förskola för barn från Dagsmark och Lappfjärd ordnas vid Lappfjärds lågstadium. Förmiddags-och eftermiddagsvård ordnas både i Dagsmark och i Lappfjärd. (Svenska Förskolan: 040 350 0230, Finskspr. förskola tel. 040 572 9824)

- Förskola för barn från Härkmeri, Skaftung och Sideby ordnas i anslutning till Härkmeri daghem. Förmiddags-och eftermiddagsvård ordnas på samma ställe. (Tel 040 183 1995)

 

Ansökan om morgon- och eftermiddagsvård för barn i förskolan (pdf, 197 kb)

 

Förskoleundervisningen i daghemmen är en del av småbarnspedagogiken som startar redan när barnet kommer i dagvård. Förskoleundervisningen i daghemmen är systematisk och långsiktig undervisning och fostran. Målet för undervisningen är att stödja barnets uppväxt och utveckling året innan skolplikten infaller. Målet är också att stödja barnets inlärningsfärdigheter samt erfarenheten av att känna glädje i inlärningen.

Förskoleundervisningen baserar sig på grunderna i läroplanen för förskoleundervisningen som Utbildningsstyrelsen godkänt och som man i Kristinestad har utgått ifrån när en gemensam läroplan uppgjorts för hela kommunen.

Den lagstadgade, avgiftsfria förskoleundervisningen (fyra timmar per dag) som anordnas av kommunen erbjuds alla barn under skolåldern året innan barnet blir skolpliktigt. 

 

Anhållan om frånvaro från förskolan