Landsbygdsservice

Närpes stad ansvarar för myndighetsuppgifterna som gäller landsbygdsnäringarna.

Till uppgifterna hör förutom landsbygdsnäringarnas stödförvaltning även att informera jordbrukare gällande stöd, flyghavreuppföljning och värdering av olika skador.

Därtill fungerar man som användarstöd gällande elektroniska stödansökningar och anmälningar till djurhållarregistret.

Landsbygdsservice, Närpes stad


Landsbygdsförvaltningen tjänster ordnas bl.a. på verksamhetsstället i Lappfjärd. Ring kansliet i god tid före, för att försäkra er om att någon är på plats.

Lappfjärd
Nybrovägen 3
64300 Lappfjärd

Kanslist Anne Mäenranta, tel. 040 184 3200.

Gemensam e-postadress är lantbruk@narpes.fi