Planläggning och mätningsverksamhet

 

Tekniska centralen
Lappfjärdvägen 10 (2:a vån.)
64 100 Kristinestad

fornamn.efternamn@krs.fi