Information om staden

 

I Kristinestad möts gammalt och nytt på ett konstruktivt sätt

Per Brahe, vars tid som Finlands generalguvernör (1637-40 och 1648-54) kallas grevens tid, beslöt 1649 grunda ’een fläck eller liten landtzstadh’ med namnet Kristinestad på en lämplig plats för att stärka handeln kring Bottenviken. Staden blev uppkallad antingen efter Brahes gemål Kristina Stenbock eller Sveriges dåtida drottning Kristina - vilken av dem vet man inte. Drottning Kristina var Gustav II Adolfs dotter som avsade sig tronen och konverterade till katolik. Hon är begraven i St Peterskyrkan i Rom.

Kristinestads historiska centrum med sina trähus är fortfarande en unik plats att bo på där de över hundra år gamla husen hålls i skick. Staden är en av de bäst bevarade trähusstäderna i Finland. Målsättningen är att få med staden på Unescos världsarvslista. Staden omges av bebodd och odlad landsbygd med vackra österbottniska gårdar och bylandskap.

Evenemangen samlar folk från när och fjärran. Marknadstraditionerna med rötter ända in på 1700-talet lever fortfarande. Marknaderna som fyller hela torget ordnas tre gånger i året, på sommaren, hösten och vintern. På sensommaren ordnas Gammaldags torgdag då invånarna och gästerna kan klä sig i gammaldags kläder. Uppköpen görs på samma torg som stadsborna gick till för 350 år sedan. Veckoslutsevenemanget Öppna portar öppnar i juni upp stadsbornas gårdsplaner för besökarna som får ta del av berättelser om husens och gårdarnas historia och olika konstformer. Staden är också en idyllisk julstad.

Kristinestad är Finlands första Cittaslow-stad och lever officiellt det goda livet

Kristinestad utsågs år 2011 som första finländska stad till medlem i det internationella nätverket av Cittaslow-städer. För att uppnå Cittaslow-status utvärderas sex delområden: miljön, infrastrukturen, gästfriheten, stadsplaneringen, lokal produktion och lokala produkter samt stadsbornas engagemang i Cittaslow-filosofin. Bland annat de historiska, välbevarade och idylliska trähuskvarteren i Gamla stan, att frångå jäkt och stress, värdesätta det lokala och traditionerna samt hållbara lösningar ingår i stadens filosofi för fortlöpande utveckling. Cittaslow-rörelsen uppstod i Italien år 1999. I juni 2015 hör 190 städer i 30 länder till nätverket. 

Mera information för turister på www.visitkristinestad.fi