Grundkurs i musikteori

Förbättra dina teorikunskaper genom en distanskurs i musikteori på Lappfjärds folkhögskola. Kursen riktar sig till alla som vill förbättra sina teorikunskaper oavsett tidigare nivå.

Kursen ordnas med två närstudiehelger och distansstudier.

Våren 2024

Kursen inleds med två dagars inledande träff där vi träffas och går igenom material, upplägg och påbörjar undervisningen i grupp. Därefter fortsätter distansstudier tills kursen avslutas med en gemensam träff  två dagar där vi sammanfattar kursen och kursdeltagarna får ännu en möjlighet att ställa frågor och vi kan räta ut eventuella frågetecken.

Distansstudierna är handledda av kursens lärare.

Kursinnehåll

Notlära, tonnamn, förtecken
Rytmik
Grundläggande harmonik
Vokabulär
Kvintcirkeln
Skalor och skaluppbyggnad
Grundläggande ackordsfunktioner
Efter avslutad kurs kommer du att ha en grundläggande förståelse för musikteori samt kunskaper och vokabulär för praktisk användning i ditt musicerande och i kommunikationen med andra musiker.

Kursstart

Våren 2024. Intresserade tag kontakt med Kalle Teir för mera information.

Kontaktperson

Kalle Teir
Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd
Tel. 0400 263 292
kalle.teir@krs.fi

Pris

100€

Ansök nu