Fiskekommittén

Uppgifter

Fiskekommitténs främsta uppgift är att planera, övervaka och sköta om stadens fiskevatten.

Plantering av fisk 

Fiskekommittén ombesörjer utplantering av fisk i områdena kring Alesundet, PVO och Havsbadet.

Fiskelov

Stadens fiskekort/bankgiron finns på bl.a turistbyrån, bankkontoren i stamstaden samt KRS Gatus kontor. 

kalastuskarttaHär hittar du stadens fiskevattenområden (karta, PDF).

Fiskekommittén 

Ordförande Paavo Rantala              

Medlemmar: 

Rune Bergström

Kristian Enlund

Helena Patoranta

Heleena Vattula

Suppleant:

Pekka Ikola

Övriga:

Maria Viikilä, sekreterare

Niklas Brandt, vägbyggmästare

En arbetsgrupp har tillsatts för utvecklande av Storträsket. Dit hör medlemmar från Fiskeföreningen Salar samt fiskekommittén.
Storträsket finns i Kristinestad bredvid Carlsro museum, fisk utplanteras 4 gånger per år. Storträsket har egna fiskekort, som säljs på stället (självservice).

Kontaktuppgifter:

Vägbyggmästare Niklas Brandt, tel. 06 221 6218, 040 545 0021 eller sekreterare Maria Viikilä, tel. 06 221 6232, 040 591 9801