Fiskekommittén

Ordförande 
Helena Patoranta           

Medlemmar
Rune Bergström
Kristian Enlund
Andreas Österlund
Heleena Vattula

Suppleant
Pekka Ikola

Övriga
Terés Berglund, sekreterare, tel. 040 591 9801
Niklas Brandt vägbyggmästare, tel. 040 545 0021

Uppgifter

Fiskekommitténs främsta uppgift är att planera, övervaka och sköta om stadens fiskevatten. 

Plantering av fisk 

Fiskekommittén ombesörjer utplantering av fisk i områdena kring Alesundet, Pohjolan Voima och Havsbadet.

 

Österbottens fiskarförbund

Kristinestad - Storå fiskeriområde arbetar med frågor i anknytning till näringsmässigt fiske, vattenägandet, fiskevården, rådgivning, utveckling och information.
Karta av hela fiskeriområdet. Respektera begränsningarna!