Fiskekommittén

Uppgifter

Fiskekommitténs främsta uppgift är att planera, övervaka och sköta om stadens fiskevatten. 

Restaurering av fiskeled i Björnösund 2021 - projektsammandrag (pdf, 8,04 MB)

Plantering av fisk 

Fiskekommittén ombesörjer utplantering av fisk i områdena kring Alesundet, PVO och Havsbadet.

Fiskelov

Stadens fiskekort kan köpas på staden webshop. Bankgiro finns på bl.a turistbyrån, bankkontoren i stamstaden, Stadsbiblioteket, Neste invid stadsbron, restaurang Jungman, Bockholmens camping samt KRS Gatus kontor tel. 040 5919 801. 

Kristinestads Fiskeordning (pdf, 132 kB)

kalastuskarttaHär hittar du stadens fiskevattenområden (karta, pdf, 933 kB).

Fiskekommittén 2023

Ordförande Helena Patoranta           

Medlemmar: 

Rune Bergström

Kristian Enlund

Andreas Österlund

Heleena Vattula

Suppleant:

Pekka Ikola

Övriga:

Terés Berglund, sekreterare, tel. 040 591 9801

Niklas Brandt vägbyggmästare, tel. 040 545 0021

Storträsket

En arbetsgrupp har tillsatts för utvecklande av Storträsket. Dit hör medlemmar från Fiskeföreningen Salar samt fiskekommittén. Storträsket finns i Kristinestad bredvid Carlsro museum, fisk utplanteras 4 gånger per år. Storträsket har egna fiskekort, som säljs på stadens webbshop och på stället (självservice).

Österbottens fiskarförbund

Kristinestad - Storå fiskeriområde arbetar med frågor i anknytning till näringsmässigt fiske, vattenägandet, fiskevården, rådgivning, utveckling och information. Klicka här för att få fram en karta av hela fiskeriområdet. Respektera begränsningarna!