Småbarnspedagogikens sommarledighet 2024

 

 Familjerna har möjlighet att anhålla om 3,6,8 eller 12
avgiftsfria veckor under sommarperioden 01.6 - 31.08 om man inom utsatt tid skriftligt
anhåller om avgiftsfrihet. Detta görs via den blankett som fås varje vårperiod, från daghemmet gällande sommarvårdsbehov.

Avgiftsfri ledighet räknas enligt följande:

  • Minst 3 hela veckor ledig = 1 månad avgiftsfritt
  • Minst 6 hela veckor ledig = 1,5 månad avgiftsfritt
  • Minst 8 hela veckor ledig = 2 månader avgiftsfritt
  • Minst 12 hela veckor ledig = 3 månader avgiftsfritt

Tygtryck med bilder av djur i olika färger