Utbildningsnämnderna


Svenskspråkiga utbildningsnämndens sammansättning under mandatperioden 2017-2021:

Föredragande: Bildningsdirektör Maarit Söderlund

Medlemmar och personliga ersättare:
Carina Storhannus, ordf.         (Helena Isuls)
Agneta Teir, vice ordf.             (Mats Ingves)
Christian Buss                        (Veronica Walgren)
Madeleine Teir                        (Kim Lillås)
Sture Lassfolk                        (Göran Engman)
Tommy Englund                      (Kaj Hemberg)
Magnus Hällbacka                   (Kajsa Snickars)
Annika Eklund                        (Katja Svens)
Peter Kamlin                          (Sari-Milla Ingves)


Finskspråkiga utbildningsnämndens sammansättning under mandatperioden 2017-2021:

Föredragande: Bildningsdirektör Maarit Söderlund

Medlemmar och personliga ersättare:
Pekka Eränen, ordf.                        (Petri Pihlajaniemi)
Paula Nygård-Ojanperä, vice ordf.    (Hanna-Leena Pihlajaniemi)
Marja Lindberg                               (Helena Patoranta)
Jessica Bårdsnes                             (Sanna Nordman)
Vesa Koivula                                   (Anja Heinänen)
Markku Helkiö                                 (Juha Välisalo)
Jenny Päivärinta                             (Marianne Salo-Tuisku)
Veera Mäenpää                               (Christer Widberg)
Jari Salmela                                    (Marika Igbinedion)