Utbildningsnämnderna


Svenskspråkiga utbildningsnämndens sammansättning under mandatperioden 2017-2021:

Föredragande: Bildningsdirektör Maarit Söderlund

Medlemmar och personliga ersättare:
Henrik Antfolk, ordf.               (Kajsa Snickars)
Carina Storhannus, vice ordf.  (Helena Isuls)
Christian Buss                        (Veronica Walgren)
Madeleine Teir                        (Kim Lillås)
Sture Lassfolk                        (Göran Engman)
Tommy Englund                      (Kaj Hemberg)
Agneta Teir                            (Mats Ingves)
Annika Eklund                        (Katja Svens)
Peter Kamlin                          (Sari-Milla Ingves)


Finskspråkiga utbildningsnämndens sammansättning under mandatperioden 2017-2021:

Föredragande: Bildningsdirektör Maarit Söderlund

Medlemmar och personliga ersättare:
Pekka Eränen, ordf.                        (Petri Pihlajaniemi)
Paula Nygård-Ojanperä, vice ordf.    (Hanna-Leena Pihlajaniemi)
Marja Lindberg                               (Helena Patoranta)
Jessica Bårdsnes                             (Sanna Nordman)
Vesa Koivula                                   (Anja Heinänen)
Markku Helkiö                                 (Juha Välisalo)
Katja Iisakkala                                (Marianne Salo-Tuisku)
Veera Mäenpää                               (Christer Widberg)
Jari Salmela                                    (Marika Igbinedion)