Stadsstyrelsens medlemmar 2021-2023

Ordinarie medlemmar

Patrick Ragnäs, ordförande
Petri Pihlajaniemi, 1:a vice ordförande
Mikael Hoxell, 2:a vice ordförande
Thomas Söderlund
Eva Lillmangs
Marja Lindberg
Tarja Nummela
Anja Heinänen
Paavo Rantala

Ersättare

Tomas Forslund
Jari Salmela
Thomas Knipström
Stina Lähteenmäki
Ida-Helena Patoranta-Blomberg
Agneta Teir
Mikael Perjus
Arto Kallio
Jenny Päivärinta

 

Stadsstyrelsemedlemmarnas kontaktuppgifter

Medlemmarna nås på e-postadressen: förnamn.efternamn@krs.fi

Ragnäs, Patrick
040 574 8919

Pihlajaniemi, Petri
Carlsrontie 315, 64100 KRS
050 512 1952

Hoxell, Mikael
Korbäckvägen 84, 64320 Dagsmark
040 056 0365

Söderlund, Thomas
Vargövägen 35, 64140 Tjöck
050 553 4074

Lillmangs, Eva
040 772 1929

Lindberg, Marja
040 095 8360

Nummela, Tarja
Storsjöntie 308, 64490 Sideby
040 865 4450

Heinänen, Anja
Koulurinne 21 A, 64100 Kristinestad
050 313 3436

Rantala, Paavo
040 073 3053

Knipström, Thomas 
Korbäckvägen 598, 64320 Dagsmark
044 200 8088

Lähteenmäki, Stina 

Patoranta-Blomberg, Ida-Helena

Teir, Agneta
Norrvägen 80, 64460 Härkmeri
040 773 3387

Perjus, Mikael 
040 086 8571