Kristinestads förvaltning

Stadens ämbetsverk

Kommunens personal består av ca 435 anställda i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande. 
Stadsfullmäktige kan genom instruktion delegera beslutanderätt till andra kommunala organ eller till tjänsteinnehavare. I vissa fall följer befogenheterna direkt av lag. 

Förvaltningen är organiserad i huvudansvarsområden, fem serviceområden:

Förvaltningen leds av stadsdirektören, som är underställd stadsstyrelsen.
Varje serviceområde leds av serviceområdets direktör.

 

Stadsdirektör 
Mila Segervall
tfn 040 525 8523
mila.segervall@krs.fi

Livskraft
Stadsjurist: Niklas Granö, tfn 040 546 5812, e-post niklas.grano@krs.fi 
- Allmän administration, ekonomiförvaltning, personalförvaltning, näringsbyrån, landsbygdsnäringar

Vård och omsorg
Vård- och omsorgsdirektör: Christian Lindedahl, tfn  06 2216 200, e-post christian.lindedahl@krs.fi
- Förvaltning, socialvård, hälsovård, specialsjukvård

Välfärd
Rektor Anette Norrgrann, tfn. 040 776 6530, e-post anette.norrgrann@krs.fi
- Fritt bildningsarbete, konstundervisning, kultur- och hembygdsarbete, bibliotek, museer, idrotts- och ungdomsarbete, Lappfjärds folkhögskola

Utbildning
Bildningsdirektör Maarit Söderlund, tfn 040 556 5733, maarit.soderlund@krs.fi
- Småbarnsfostran, förskolor, grundläggande utbildning, gymnasier, andra stadiets utbildning

Tekniska
tf. Teknisk direktör: Markku Niskala, tfn 040 559 9229, e-post markku.niskala@krs.fi 
- teknisk service, KRS Gatu, KRS Fastigheter, miljövård, miljötillsyn, avfallsservice

Affärsverket KRS vatten
tf. Teknisk direktör: Markku Niskala, tfn 040 559 9229, e-post markku.niskala@krs.fi 
- vattenförsörjning, avloppsvattenhantering