Styrdokument

Förvaltningsstadgan för Kristinestad godkändes 22.5.2017 och trädde i kraft 1.6.2017. 

Förvaltningsstadgan har ersatt den gamla förvaltningsstadgan samt stadsfullmäktiges arbetsordning, centralernas instruktioner, arvodesstadga och revisionsstadgan.

Förvaltningsstadga för Kristinestad ändringar från 23.10.2023 (pdf, 510 kb)

Kopia av en instruktion eller stadga som var i kraft före 30.6.2020 kan begäras från kristinestad@krs.fi .

Förutom förvaltningsstadgan finns följande lokala normer

Allmänna avfallshanteringsföreskrifter, Sydösterbottens avfallsnämnd (pdf, 365 kb)

Fastighetsförrättningstaxa för Kristinestad (pdf, 144 kb)

Grafisk manual (pdf, 5 mb)

Informationssäkerhetspolicy (pdf, 366 kb)

Inomhusluftgruppen i Kristinestad (pdf, 425 kb)

Integrationsprogram för invandrare 2023-2025 (pdf, 0,8 mb)

Kommunikationshandbok (pdf, 360 kb)

Koncerndirektiv 2023 (pdf, 0,2 mb)

Kristinestads byggnadsordning (pdf, 222 kb)

Kristinestads jämställdhets- och likabehandlingsplan 2022-2028 (pdf, 334 kb)

Kristinestads välfärdsberättelse (pdf, 216 kb)

Personalprogram (pdf, 292 kb)

Planläggningsprogram 2024-2028 (pdf, 140 kb)

Planläggningsöversikt 2023 (pdf, 1 mb)

Stadgar för Kristinestads vänortsfond (pdf, 106 kb)

Stadgar för Lappfjärdsfonden (pdf, 0,6 mb)

Strategi 2025 (pdf, 0,6 mb)

Upphandlingsdirektiv för Kristinestads stad (pdf, 0,4 mb)

Verksamhetsstadga för rådet för personer med funktionsnedsättning i Kristinestad (pdf, 136)

Verksamhetsstadga för äldrerådet i Kristinestad (pdf, 133 kb)

Äldreomsorgsplan (pdf, 0,5 mb)