Integrationstjänster

Kommunens integrationstjänster

Kristinestad erbjuder rådgivning och handledning till alla som flyttar till Kristinestad från andra länder. Service ges på svenska, finska och engelska. Vid behov anlitas tolk till det egna modersmålet. Integrationskoordinatorn finner man på servicepunkten, där även flera av integrationstjänsternas samarbetsparter även har mottagning.

Integrationskoordinatorn:

  • stöder och handleder personer som flyttat från annat land med att sköta kontakter och ärenden med andra myndigheter (FPA, AN-tjänster, DVV, Migrationsverket, skattemyndigheter osv)
  • ger råd och handledning i frågor kring att bo och leva i Finland
  • gör inledande kartläggningar för personer som inte  siktar sig på arbetsmarknaden
  • utarbetar integrationsplaner för personer i behov av integrationsfrämjande tjänster i samarbete med AN-tjänster

Till integrationskoordinatorns arbetsuppgifter hör även att koordinera och i samarbete med kommunens olika enheter, andra myndigheter och övriga aktörer planera, utveckla och utvärdera kommunens integrationsfrämjande tjänster.

Integrationskoordinatorn har mottagning tisdagar, onsdagar och torsdag på Servicepunkten klockan 9-12 och 13-15.

Integrationskoordinatorns kontaktuppgifter:

Anette Hakala
Servicepunkten, Sjögatan 47
Tel +358 40 6288030
anette.hakala@krs.fi 

Nyttiga länkar

Arbetsplatser

FPA - snabbguide

Infofinland

Enter Finland

Suomi.fi - snabbguide

Integration.fi - för dig som jobbar med integration

 Fritid

FPA STÖD FÖR UKRAINAKRIGET